פיטרו פקאשה

קטגוריה פיטרו פקאשה
פיטרו פקשה עשה ואל תעשה
פיטרו פקשה עשה ואל תעשה
פיטרו פקאשה
Pitru Paksha היא תקופה של 16 ימים המוקדשת לאבות הקדמונים. התרומות ניתנות בתקופה זו כדי לתת כבוד לאבות אבא ולספק את נשמתם. גלה מה מומלץ, אילו טקסים לבצע ומה אסור במהלך השראדות.
פיטרה דוש - טקסים, משמעות, השפעות ותרופות
פיטרה דוש - טקסים, משמעות, השפעות ותרופות
פיטרו פקאשה
Pitra Dosh - Pitra dosha נוצר עקב כמה צירופים פלנטאריים ספציפיים בבית התשיעי של היליד. למד עוד טקסי פיטרה דוש, משמעות, השפעות ותרופות